ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Een woonassistent in de serviceflats

Op 14 maart 2014 werd het nieuwe serviceflatgebouw “De Vlindertuin” officieel ingehuldigd. Het OCMW beschikt reeds over een serviceflatgebouw “Den Eikendreef” zodat het OCMW hierdoor 45 serviceflats in beheer heeft. Voor deze serviceflats werd er een woonassistent aangesteld.

Welke taken vervult een woonassistent?
Bij opname kan de woonassistent een meerwaarde betekenen als aanspreekpunt of vertrouwenspersoon van de bewoners. Hen wegwijs maken door de nieuwe omgeving, de kansen tonen die een serviceflat kunnen bieden en bewoners helpen zich een beetje thuis te voelen op deze nieuwe plek. Ook activiteiten zijn een cruciaal element, ondermeer tijdens de opstart van De Vlindertuin. Deze activiteiten stimuleren sociaal contact maar geven in de periode van opname ook de gelegenheid om steun te vinden bij elkaar in deze grote stap in het leven van onze bewoners. Wij hebben alvast veel bewondering gevoeld voor de moed en de energie die ouderen hebben getoond in deze hectische periode van de opstart van onze nieuwe serviceflats “De Vlindertuin”. Ook eenzaamheid uit de weg gaan of signaleren is een belangrijke taak van de woonassistent. Tijdens het verdere verblijf kan de woonassistent bijdragen om zorg en dienstverlening af te stemmen om veilig en zelfstandig te kunnen genieten van hun leven in de serviceflat. Hier vervult de woonassistent zowel een preventieve als een organiserende rol. Indien nodig, kan ze alle zorgpartners uitnodigen voor overleg. Ook het maatschappelijk welzijn stimuleren behoort tot deze functie. De bewoners kansen bieden om deel te nemen aan lokale initiatieven of initiatieven van externen hier laten plaatsvinden. De veelzijdigheid van de functie van woonassistent creëert veel uitdaging en het dagelijks contact met de bewoners geeft een goed gevoel. De functie van woonassistent is bijgevolg een meerwaarde voor de dienstverlening aan onze bewoners!