Een woonassistent in de serviceflats
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Een woonassistent in de serviceflats

Op 14 maart 2014 werd het nieuwe serviceflatgebouw “De Vlindertuin” officieel ingehuldigd. Het OCMW beschikt reeds over een serviceflatgebouw “Den Eikendreef” zodat het OCMW hierdoor 45 serviceflats in beheer heeft. Voor deze serviceflats werd er een woonassistent aangesteld. Welke taken vervult een woonassistent? Bij opname kan de woonassistent een meerwaarde betekenen als aanspreekpunt of vertrouwenspersoon … Lees verder