ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Evaluatie Nederlandse lessen

Het schooljaar loopt ten einde, ook voor de ‘lessen Nederlands’. Het is dan ook het moment om even stil te staan bij de werking van het voorbije schooljaar. We zijn van start gegaan met 4 lesgevers op 17 september 2013. Op dat moment waren er 27 cursisten geïnteresseerd voor het volgen van de cursussen. Aan het einde van het schooljaar kunnen we beroep doen op 6 lesgevers, terwijl 48 cursisten de lessen volgen.

Evaluatie na één werkjaar:
– Het stijgend aantal deelnemers geeft aan dat het organiseren van cursussen Nederlands voor anderstaligen gewenst was.
– De geïnteresseerden zien de noodzaak in van de kennis van de Nederlandse taal.
– Het aanbieden van de lessen in beperkte groepen spreekt aan en is toegankelijker voor iedereen, het komt minder belerend over.
– Er wordt spontaan informatie ingewonnen door de burger over de organisatie van de lessen.
– Het opzet dat er onmiddellijk kan ingestapt worden, zonder wachttijd, werkt heel doeltreffend.
– Het organiseren van lessen op maat, zelfs individueel, bij personen die helemaal geen Nederlands kennen, is nuttig en bereikt zijn doel.

Bij het einde van het schooljaar is het de gewoonte om proeven af te leggen. We hebben hiervoor ondersteuning gevraagd van de medewerkers van “Het Huis van het Nederlands”. Deze mensen zijn professioneel geschoold om de testen uit te voeren. De bedoeling hiervan is te peilen naar het niveau van de deelnemers.

Op donderdag 26 juni werden alle cursisten en leerkrachten uitgenodigd op de proclamatie. De cursisten die voldoende gescoord hebben op de test, werd een getuigschrift overhandigd. Dit getuigschrift is niet alleen een bevestiging van hun inspanningen, maar betekent ook dat zij op basis daarvan in aanmerking kunnen komen voor een aantal sociale voordelen. Bijvoorbeeld het huren van een sociale woonst is er één van, met dien verstande echter dat ook aan de andere voorwaarden om sociaal te huren voldaan is (cfr. inkomengrens…).

Interesse?
De lessen vangen opnieuw aan op 2 september, geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Vivianne Thomas (diensthoofd sociale zaken) via het gratis nummer 080011341.