WELZIJN IN OPWIJK

OCMW Opwijk start met eigen juridische dienst

Het OCMW Opwijk start met een eigen juridische dienst ten dienste van de Opwijkse bevolking.  Deze dienstverlening  is gratis voor de burger, maar beperkt zich tot advies. Tot einde 2016 kon het OCMW beroep doen op een juriste van de Welzijnskoepel West Brabant.

De aanstelling van de juriste, mevrouw Liesbeth Haubrecht gebeurde in het Vast Bureau in zitting van 15 december 2016.

Deze beslissing werd genomen om verschillende redenen:

  • De toenemende complexiteit van de dossiers van de afdeling sociale zaken.  De juridische ondersteuning betekent zeker een meerwaarde voor de maatschappelijk werkers.
  • Het toenemend aantal dossiers collectieve schuldbemiddeling.  Het OCMW treedt reeds in 21 dossiers op als schuldbemiddelaar.
  • De toenemende vraag van de burger om verduidelijking in gerechtelijke procedures.

Liesbeth Haubrecht is te bereiken in het Sociaal Huis “De Wegwijzer”, Kloosterstraat 10 te 1745 Opwijk, elke dinsdag en woensdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur, en elke eerste dinsdag van de maand van 18 uur tot 20 uur.

Om de dienstverlening vlot te laten verlopen werkt zij enkel op afspraak. Afspraken voor juridisch advies kunnen gemaakt worden op het gratis nummer van “De Wegwijzer”  0800 11341 tijdens de kantooruren.