VERKIEZINGEN 2014

Open VLD in Vlaamse regering

Op dinsdag 22 juli zette het partijbureau van Open VLD het licht op groen voor deelname aan de vorming van een Vlaams regering. Een deelname die cruciaal is voor de Vlaamse burgers en ondernemers, want Vlaanderen vleugels geven doe je door het beleid liberaal te kleuren.
Het partijbureau verleende ook de toestemming om mee te onderhandelen over de vorming van een federale regering. Dit bevestigt de positie die Open Vld steeds heeft ingenomen: ons programma is één en ondeelbaar. Alle overheidsniveaus moeten vooral goed samenwerken zodat noodzakelijke hervormingen elkaar versterken, en niet tegenwerken. Vertrouwen is daarbij het belangrijkste bindmiddel.

Op donderdag 24 juli werd het regeerakkoord voor de Vlaams regering voorgelegd aan de Open VLD-leden op het toetredingscongres. Het regeerakkoord werd unaniem goedgekeurd door de leden.

Voorzitter Gwendolyn Rutten stelde diezelfde avond ook de twee Open VLD ministers voor de Vlaams regering voor:
Annemie Turtelboom wordt de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, en viceminister-president van de Vlaamse Regering.
Sven Gatz, momenteel directeur van de Unie van Belgische Brouwers, wordt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.