ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Invulling middenkader (verpleging/verzorging) in WZC De Oase

Door het OCMW Opwijk werd er een strategische nota met meerjarenplanning opgemaakt voor de periode 2014-2019. In deze meerjarenplanning werden voor 2014 en volgende jaren belangrijke doelstellingen opgenomen in verband met de kwaliteit van dienstverlening – materiaal – infrastructuur en wijzigingen aan de personeelsformatie en het organogram van het woonzorgcentrum.

Het verhogen van de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening in het woonzorgcentrum is één van de actieplannen binnen de beleidsdoelstelling “Werken aan een beter welzijn in onze gemeente” van het OCMW Opwijk tijdens de legislatuur 2014-2019. De wijzigingen aan de personeelsformatie en het organogram zijn één van de middelen om dit te bereiken.
Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op een versterking van het middenkader van de dienst verpleging-verzorging.

In de OCMW-Raad in zitting van 27 februari 2014 werd de eerste fase van de aanpassing van het organogram en de personeelsformatie goedgekeurd. Deze eerste fase heeft voornamelijk betrekking op de versteviging van dit middenkader.
Momenteel is er één hoofdverpleegkundige werkzaam in het woonzorgcentrum. Door deze aanpassing wordt er een tweede voltijdse hoofdverpleegkundige in statutair dienstverband voorzien. Daarnaast worden er in het organogram en de personeelsformatie twee afdelingsverantwoordelijken (2 VTE) voorzien.

In deze OCMW-Raad van 27 februari 2014 werden deze functies (hoofdverpleegkundige, afdelingsverantwoordelijken) onmiddellijk vacant gesteld. De functie van afdelingsverantwoordelijke werd via bevordering opengesteld.
Op 28 april en 9 mei vonden de selectieprocedures plaats voor deze functies. In de OCMW-Raad van 22 mei 2014 werden zowel voor hoofdverpleegkundige als voor afdelingsverantwoordelijken de kandidaten aangesteld. Het betreft hier mevrouw Nadine Huylebroeck als voltijdse hoofdverpleegkundige en mevrouw An Van Den Bossche en mevrouw Ragini Finck als voltijdse afdelingsverantwoordelijken.

De nieuwe hoofdverpleegkundige en afdelingsverantwoordelijken zullen vanaf 1 juli 2014 hun taken effectief opnemen op de werkvloer.