VERKIEZINGEN 2014

Voorstelling zorgplan Open VLD

Maggie De Block stelde op dinsdag 13 mei het Open VLD-zorgplan voor in het woonzorgcentrum Heydeveld te Opwijk.
Het zorgplan besteedt bijzondere aandacht aan de belangen van de patiënt en de zorgverleners. Open VLD wil tegen 2019 – onder andere – 300 miljoen extra investeren in de zorg voor mensen met een handicap en 50 miljoen in ouderenzorg. Tegelijkertijd wordt verspilling stopgezet.
Open Vld wil blijven investeren in de zorg- en medische sector die in ons land werkgelegenheid biedt aan meer dan 400.000 mensen. Daarnaast moet verder worden gesleuteld aan het pensioensysteem om in de toekomst iedereen een leefbaar pensioen te kunnen garanderen.

Hierbij het zorgplan: zorgplan