ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Samenwerking tussen OCMW en VDAB

In het kader van de beleidsdoelstellingen die werden opgenomen in de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019, heeft het OCMW Opwijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de VDAB.
Het doel van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide partijen te versterken op het vlak van bemiddeling, begeleiding en opleiding van werkzoekenden. De samenwerking zal worden uitgevoerd bij uitdrukkelijke erkenning van de wettelijke bevoegdheid van het OCMW en deze van de VDAB.
Het OCMW blijft instaan voor de begeleiding van de personen en de begeleiding volgens het artikel 60§7.
Voor opleidingen, begeleiding bij het zoeken naar werk of andere gespecialiseerde dienstverlening zal het OCMW beroep doen op de diensten van de VDAB.