ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuw decreet kinderopvang

Op 1 april 2014 wordt het genaamde ‘Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters’ van kracht. Het nieuwe decreet omvat een geheel van nieuwe regels welke de organisatie van de diensten voor kinderopvang – erkend binnen de Vlaamse Gemeenschap – in belangrijke mate hertekenen. De lijst met voorwaarden gaat van de infrastructuur van de crèches tot de manier waarop de onthaalouders zich dienen te organiseren. Kind & Gezin is al maanden bezig met de sector te informeren en tijdens deze infomomenten worden de medewerkers en organisatoren van kindzorg met de concrete gevolgen geconfronteerd. Ook bevestigt Kind & Gezin dat er geen reden is tot ongerustheid omdat er voor de bestaande crèches in ruime overgangsmaatregelen is voorzien. Volgens hen is de schrik voor verandering hier aan de orde. Maar blijkbaar zijn de perceptie en het wedervaren met de nieuwe reglementering op het werkveld toch anders.

De overdracht van de dienst Kinderopvang met Onthaalouders in beheer van het OCMW Opwijk, welke op 1 januari 2014 een feit werd, gebeurde in een totaal andere context. Door het steeds afnemend aantal onthaalouders in de dienst dreigde deze in de loop van het jaar 2014 zijn erkenning en subsidiëring te verliezen. Om deze reden werd de dienst onthaalouders overgedragen aan een erkende dienst onthaalouders, namelijk 3WPlus met zetel in Asse. In de afgesloten overeenkomst werd door het OCMW duidelijk bedongen dat de bestaande exploitatievoorwaarden moesten gehandhaafd blijven. Het OCMW waakt hierover en volgt de verdere ontwikkelingen van de dienst op en hierover wordt ook gerapporteerd aan het bestuur. 3WPlus werd ook door diensten van het Sociaal Huis in kennis gesteld van de laatste ontwikkelingen binnen de mogelijkheden voor kinderopvang in onze gemeente. De evolutie wordt opgevolgd en de mogelijkheid voor nieuwe of bijkomende ondersteuning wordt onderzocht.

informatie nieuwe decreet kinderopvang