ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opening vernieuwde OCMW-zorgcampus

Naar aanleiding van de bouw van de 32 nieuwe serviceflats ‘De Vlindertuin’ werd er op de OCMW-Raad van 28 februari 2013 beslist om ook de omgeving te verfraaien. De omgevings-, riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd in samenwerking met het gemeentebestuur van Opwijk en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Deze omgevingswerken werden aangevat op maandag 5 mei 2014 en hadden onder andere betrekking op de heraanleg van de centrale toegangsweg, de aanleg van een ruime parking vooraan op de campus, de aanleg van voet- en wandelpaden, groenaanleg, het realiseren van een verbinding met het nabijgelegen gemeentelijk park Hof Ten Hemelrijk, de aanleg van een terras aan de cafetaria met petanquebaan, bewegingstoestellen voor senioren en nieuwe buitensignalisatie.

De vernieuwde zorgcampus werd feestelijke geopend met een leuke kerstmarkt, met dan aan het personeel.